Vinkällarvägg byggd med vinstället Vintage Classic

Projekt Vinkällarvägg

Förebild och 3D Skisser

3D skisser för kund att ta del av innan bygget godkänns och påbörjas.

SLUTRESULTAT

Vinställ i bilderna